Thời gian làm việc

08:00 AM - 20:30 PM

Email: liên hệ

huyen@vlc.edu.vn

TÊN MIỀN VIỆT NAM

Phí khởi tạo

Phí duy trì/ năm

.vn

750.000 VNĐ

470.000 VNĐ

.com.vn

630.000 VNĐ

350.000 VNĐ

.edu.vn

400.000 VNĐ

200.000 VNĐ

.net.vn

280.000 VNĐ

350.000 VNĐ

.com

199.000 VNĐ

280.000 VNĐ

.net

199.000 VNĐ

280.000 VNĐ

  • Tên miền không được vượt quá 63 ký tự, bao gồm cả phần .com, .net, .org ...
  • Tên miền chỉ gồm các ký tự trong bảng chữ cái (a-z), các số (0-9) và dấu trừ (-).
  • Các khoảng trắng và các ký tự đặc biệt trong tên miền khác đều không hợp lệ.
  • Không thể bắt đầu bằng hoặc kết thúc tên miền bằng dấu trừ (-).
  • Tên miền càng ngắn càng tốt, dễ nhớ, không gây nhầm lẫn, khó viết sai.
  • Tên miền phải liên quan đến tên chủ thể và lĩnh vực hoạt động.
  • Chủ động nộp phí duy trì trước khi tên miền hết thời hạn sử dụng, tự chịu trách nhiệm khi tên miền bị mất do hết hạn sử dụng mà không đóng phí.
Bảng giá tên miền VLC

Domain Hải Phòng

Bán tên miền Hải Phòng

Dịch vụ tên miền Hải Phòng

Ra hạn tên miền Hải Phòng

Tư vấn tên miền Website Hải Phòng

Nơi bán tên miền Hải Phòng